Det är i skärningspunkten av olika kunskapsområden och kulturer som banbrytande innovation sker. Det är där som olika perspektiv korsbefruktar varandra, och nya idéer formas, som leder till nya produkter, tjänster och lösningar.

Skärningspunkter gav upphov till en av de mest kreativa erorna i historien, renässansen, då konstnärer och vetenskapsmän samlades i Florens och influerades av varandra.

Precis som i renässansens Florens vill vi skapa ett epicentrum för innovation, lärande, och samvekan, och visualisera vårt arbete genom vårt forum på Carlstens fästning på Marstrand – en unik plats på svenska västkusten.

Detta är IntersectionPoint!

 

Om oss:

IntersectionPoint är en ekonomisk förening med fokus på innovation och entreprenörskap i syfte att skapa en hållbar och bättre värld. Vi är öppna för medlemskap för organisationer, privata företag, offentliga och akademiska aktörer, så väl som för individer. Det enda kravet för medlemskap är att du/ni delar våra värderingar och vill bidra till arbetet att skapa en bättre värld.

Vi är politiskt obundna, och icke-vinstdrivande.

 

Vår Mission

Vår mission är att driva utvecklingen mot en hållbar och bättre värld genom innovation, entreprenörskap, nätverkande och samverkan.

 

IntersectionPoint – World Innovation Challenge

Genom vår biennal IntersectionPoint – World Innovation Challenge, för vi samman perspektiv från hela världen, och låter dessa kollidera i dynamiska sessioner och möten.

Deltagare från olika bakgrunder, från näringslivet, konsten, vetenskapen, och akademin, unga och äldre, träffas för att utbyta idéer, lära sig av varandra och interagera i den inspirerande och unika miljön på Carlstens fästning på Marstrand.

Gör en notering i kalendern redan nu! Vårt nästa forum kommer att äga rum 2015, den 19-20e augusti, på Marstrand.

År 2013 planerade och genomförde IntersectionPoint, i samarbete med The Medici Group, Gullers Grupp och andra, en pilot av visionen om ett internationellt forum för innovation och entreprenörskap i syfte att skapa en bättre värld. Piloten ägde rum på Marstrand, en pärla på den svenska västkusten, den 15-16e augusti.

Titta på filmen här nedan för att se och få en känsla för eventet!

 

IntersectionPoint Social Business Association – Medlemsföretag

Culture Meets industry Deltate ArchideaGullers Grupp HIGAB Johanneberg Science Park

Öijared Academy

The Medici Group Tyréns wikströms vvskkikk2